Home Page 

 Eng/NL

Astronomy by night Art-workshop by day! / Astronomie bij nacht Art-workshop bij dag!

Combine nature and beautiful village life. Enjoy the tranquility and the view. Be creative with professional guidance. We offer different programs. 
Combineer natuur met het dorpsleven. Geniet van de rust en het uitzicht. Wees creatief met professionele begeleiding. Wij bieden verschillende programma’s aan.

Agios-Stéfanos , Crete

We welcome everybody. Both beginners and experts can enroll!

We verwelkomen iedereen. Zowel beginners als gevorderden kunnen zich inschrijven!

Astronomy; Hosted by Filip Feys. 

Those who like the unknown and prefers to marvel at the O so pitch black sky dotted with millions of stars. Here you can still observe the galaxy in all his glory.
With our telescopes the night sky holds no secrets. You look at the moon, the stars and nebulas and it looks like you can pick them out of the sky. People can't remember what it’s like to look at a dark the sky filled with stars. In many countries and city’s , one can because of the light-pollution this no longer behold. But 420 meters high in the mountains of southern Crete, this is still overwhelming. The moon and all the additional objects what the night sky brings, all of this you can observe through a telescope even millions of light years away from us. The moon, the stars and the planets, the milky way and nebula's everything seems so far away but nothing is what it seems. You will look at the moon and think it is floating in the palm of your hand. The stars that twinkle so bright with so many but still a fraction of what you see with the naked eye. If you look true a telescope you see the wonders of the heavens. Planets and nebula's twined in an embrace as lovers do. How darker the night, the more wonders and features on the heavens.  Also planets like Saturn with his moons and Jupiter and all the other planets keep our guests glued to the telescope as they cannot have enough of the details. On Crete high up in a mountain village of Agios-Stéfanos you can view those wonders of the night sky. Many people are amazed of what they see. 

Even the sun has no more secrets. During the day we look at the surface of the sun and we study the motion of the sun. Solar-flares and sunspots are things that you must see trough a solar-scope. What ever you're looking at your host will explain what you see and how this came about. All of this with professional guidance.
This in the garden of your host.  For young or old it is still a life experience.  

Art-Workshop; Hosted by Chantal.

During the day you have the possibility to have a professional artist as your hostess. Your hostess is know in different country's trough exhibitions in different galleries. 

She will show you how to go about by making your very own art to take home. This by wondering trough the village of Agios-Stéfanos little corners will be picked out as a theme to be used for your very own art-work. By using  different mediums for sketching painting and lots more... The tranquility of the village inspires lots of people and they start to see the beauty in the smallest things. This is an opportunity to take home your very own work so later you can still enjoy your holiday by admiring your work made by your own hand. 
But also in the garden, if people prefer this, can lots of magic be made on a canvas. The garden also gives a stimulation to inspiration this while looking at the view .
You start with a sketch and end up with an artwork!  

Astronomie; Onder begeleiding van Filip Feys

Wie graag het onbekende verkiest kan zich vergapen aan de O zo pikzwarte hemel die op Kreta  bezaaid is met miljoenen sterren.Hier kan men nog de melkweg aanschouwen in al zijn glorie. Met onze telescopen bezit die nachtelijke hemel geen geheimen meer. U kijkt naar de maan de sterren en nevels alsof u alles zo uit de hemel kunt plukken uit de hemel. Mensen kunnen zich niet meer herinneren hoe het is om te kijken naar een donker hemel die gevuld is met sterren.In vele landen en steden kan men door de lichtpollutie dit niet meer aanschouwen. Maar 420 meter hoog in de bergen van zuid Kreta is dit nog overweldigend. De maan en al de bijkomende objecten waar de nachtelijke hemel rijk aan is kan men door een telescoop aanschouwen ook zelfs miljoenen lichtjaren ver van ons verwijderd. De maan de sterren en de planeten de melkweg alles lijkt zo ver weg, maar niets is wat het lijkt. U zult kijken naar de maan en denken dat ze drijft in de palm van uw hand. De sterren die zo helder fonkelen met zo velen, maar nog steeds een fractie wat u ziet met het blote oog. Als u kijkt met een telescoop zie u de wonderen van de hemel. Planeten en nevels verstrengeld als in een omhelzing zoals geliefden doen. Hoe donkerder de nacht, hoe meer wonderen aan de hemel. Ook planeten zoals Saturnus met zijn manen en Jupiter en alle andere planeten houden onze gasten vastgelijmd aan de telescoop.
Ze kunnen er niet genoeg van krijgen van al dat moois dat de sterrenhemel ons geven kan. Op Kreta hoog in een bergdorpje Agios-Stéfanos kunt u deze wonderen van de nachtelijke hemel bekijken.Veel mensen zijn verbaasd van wat ze zien .

Zelfs de zon heeft geen geheimen meer. Gedurende de dag kijken we naar het oppervlak van de zon en we onderzoeken de beweging van de zon. Zonnevlammen en zonnevlekken zijn dingen die u moet gezien hebben via een zonne-scope. Wat u ook ziet uw gastheer zal u alles piekfijn uitleggen wat het is en hoe het zo is ontstaan en wat er nog te gebeuren staat. Dit alles met professionele begeleiding. Dit in de tuin van uw gastheer.  Voor jong en oud het blijft een levenservaring .

Art-Workshop; Onder begeleiding van Chantal.

Gedurende de dag heeft u ook de mogelijkheid om met een professioneel kunstenares uw eigen passie voor kunst bot te vieren. Uw gastvrouw is gekend door tentoonstellingen in verschillende verscheidene landen in verschillende galeries. Zij zal u laten zien hoe u van een schets over kunt gaan naar een afgewerkt product en zo u uw eigen kunst mee kunt nemen naar huis. Samen wandelend door het dorp van Agios-Stéfanos zullen pittoreske hoekjes  zich aanbieden en uitgekozen worden als thema om te worden verwerkt op doek of papier. Terwijl gebruik word gemaakt van verschillende mediums voor schetsen en schilderen. De rust van het dorp inspireert veel mensen en zij zien de schoonheid in de kleinste dingen. Dit is een kans om uw eigen werk mee naar huis te nemen zodat u later nog kunt van uw vakantie genieten door het bewonderen van uw eigen werk door eigen hand. Maar ook in de tuin, als mensen daar voorkeur aan geven, kan er veel magie gebeuren op een doek. Ook de tuin heeft aanleiding tot kunst terwijl genietend van de omgeving. U begint met een schets en eindigen met een kunstwerk!

Combineer uw vakantie met astronomie & kunst, zodat uw vakantie een vakantie wordt die u nog lang zult herinneren. 

Location: Agios-Stéfanos 72055 Crete Greece  Info & reservation : sasteria.crete@gmail.com  Mob: 0030 6945 143787 (GR)  Home: 0030 2843052053 (GR)
More information you will find on , meer info op , INFO/ RESERVATION  on top of page

Combine your holiday with  Astronomy & Art to make your holiday a holiday to remember.


sasteria 2014